BedrijfsUitje.nl - Succesvolle uitjes, slim geregeld

WKR tips

Bij het organiseren van bedrijfsuitjes is binnen de fiscale regels de WKR (Werkkostenregeling) van belang.

Bij de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden, tot het vastgestelde percentage van 1,2 % van de totale loonsom, onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets, personeelsfeesten en het bedrijfsuitje. Bedrijven hoeven deze extra’s onder de werkkostenregeling niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag in één berekening voor het hele bedrijf.

Komen deze kosten boven de 1,2 procent uit betaalt de werkgever 80 procent belasting over de vergoedingen. Uitgaand van een modaal salaris van 33.000,-- Euro per jaar valt bijna 400,-- vrij te besteden binnen de WKR. Met een gemiddelde prijs van een bedrijfsuitje van ca. 75,-- Euro is dit veelal geen probleem.

Sinds 1 januari 2020 is de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000,- van alle medewerkers samen, dan mag dat als onbelaste vergoeding gegeven worden.
Voor het bedrag boven de € 400.000,- blijft het percentage van 1,2% gelden.

Coronacrisis: verhoging vrije ruimte
De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Hier mee kan het bedrijf, als daarvoor de financiële ruimte aanwezig is, werknemers in de coronacrisis extra tegemoet komen.


Tips op de WKR druk te verminderen:

  1. Combineer je uitje met een vergadering inclusief lunch en/of diner. Vraag om twee facturen, voor het vergaderdeel en het uitjesdeel. Catering en zaalhuur bedragen meestal wel 50% van de totale som, dus dit is al een eerste WKR-besparing.

  2. WKR onbelast zijn uitjes die volledig op de werkplek plaatsvinden. Denk dan eens aan een game die je op kantoor kan organiseren en laat een cateraar voor het diner zorgen.

  3. Uitjes die als teamtraining kunnen worden bezien vallen ook buiten de WKR. Let wel, gezellig met je collega's gaan koken en dit boeken als training zal de belastingdienst niet accepteren. Verbetering van kennis en vaardigheden voor het werk zijn van belang alsmede dat training onder werktijd plaatsvindt. Denk aan zaken als teamrollen en coaching. De kosten voor een dergelijk uitje liggen meestal wel hoger.

  4. Combineer je uitje met een andere component uit de WKR, bijvoorbeeld het kerstpakket. In plaats van een kerstpakket kun je ook bijvoorbeeld een ski-uitje aanbieden aan het eind van het jaar. Twee in één.

  5. Richt een personeelsvereniging op via de notaris, stel een bestuur op en laat zowel bedrijf als medewerkers een gelijkelijk aandeel hierin storten. De bijdrage door de werkgever aan de personeelsvereniging behoort tot het loon en is dus belast. De kosten van uitjes betaald uit de verenigingskas vallen buiten de WKR.


Voor meer informatie raadpleeg accountant of Belastingdienst.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord?

Uitje toegevoegd aan de selectie!
Bekijk hier je volledige selectie
Suggesties